Հայկական իրականության մեջ աղջիկների զարգացման  առանձնահատկությունները հասկանալու նպատակով Հայաստանում կանանց հիմնադրամը նախաձեռնել է առցանց հարցում` օգտագործելով ստանդարտացված հարցաշար և առցանց հարցման բաց պլատֆորմ: Հարցման նպատակն էր հասկանալ դեռահաս աղջիկների ընդհանուր ընկալումներն ու ապրումները, և թե ինչպես են նրանց վրա ազդում տարբեր արտաքին գործոններ: Զեկույցն անգլերեն լեզվով է: