Վստահության վրա հիմնված և ավանդական ֆիլանթրոպիայի տարբերությունները

Ավանդական ֆիլանթրոպիա

 

Վստահության վրա հիմնված ֆիլանթրոպիա

ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐ

Ինչո՞վ եք զբաղվում և ինչպե՞ս եք դրսևորվում որպես դոնոր

 

Դրամաշնորհների առաջնահերթությունների, որոշումների և իրավասության շուրջ թափանցիկությունը քիչ է կամ բացակայում է

 

 

Ավելի մեծ թափանցիկություն դրամաշնորհների առաջնահերթությունների, որոշումների և իրավասության շուրջ

 

Մեկ տարի, ծրագրին հատուկ դրամաշնորհներ

 

 

Բազմամյա, անսահմանափակ դրամաշնորհներ

 

 

Նախնական առաջարկի ընդարձակ պահանջներ

 

 

Ֆինանսավորողների կողմից նախնական առաջարկի փուլում հանրությանը հասանելի տեղեկատվություն հավաքագրում

 

 

Երկար դիմումներ՝ սպասելու երկար ժամկետներով

 

Հեշտացված դիմումներ և ժամանակին տրված պատասխաններ

 

 

Բաց հաղորդակցության և դրամաշնորհառուների հետադարձ կապի սահմանափակ հնարավորություններ

 

Բաց հաղորդակցության և դրամաշնորհառուների հետադարձ կապի հետևողական հնարավորություններ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Կազմակերպության ընդհանուր գոյության ձևը

Ռիսկի նվազեցման, արտադրողականության, ազդեցության ապացուցման և «վերընթաց» հաշվետվությունների ընդհանուր մշակույթ Մշակույթ, որը հրավիրում է սովորել, կրկնել և խրախուսում է անհատների ներդրումները
Դրամաշնորհների տրամադրման ռազմավարությունը բացառապես պայմանավորված է ֆինանսավորողներով և խորհրդատուներով Դրամաշնորհների տրամադրման ռազմավարությունը առաջնորդվում է ոչ առևտրային կազմակերպությունների և համայնքների փորձով
Հարկադիր կատարման, համապատասխանության և հաշվետվության դրամաշնորհային մտածելակերպ

 

Համագործակցության, ուսուցման և ծառայության դրամաշնորհային մտածելակերպ
Միակողմանի հաշվետվողականություն Փոխադարձ հաշվետվողականություն

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Համակարգեր, արձանագրություններ, քաղաքականություններ և տեխնոլոգիաներ

 

Կառուցվածքներն ամրապնդում են համապատասխանությունը և հարկադիր կատարումը Կառուցվածքները պայմաններ են ստեղծում սովորելու և զարգանալու համար
Ֆինանսավորողի կողմից սահմանված ազդեցության չափումներ Շահույթ չհետապնդող հաջողության ցուցանիշներ
Անհատական դրամաշնորհների ազդեցությունն ապացուցելու համար վստահություն քանակական ցուցանիշների հանդեպ Սոցիալական ազդեցության ավելի լայն պատկերացում կազմելու համար մեծ մասշտաբների ուսումնասիրություն
Դրամաշնորհների կառավարման համակարգերը նախագծված են՝ հիմնականում հաշվի առնելով ֆինանսավորողների կարիքները Դրամաշնորհների կառավարման համակարգերը նախագծված են՝ հաշվի առնելով դրամաշնորհառուների փորձը և կարիքները
Աշխատանքի նկարագրությունները ամրապնդում են համապատասխանությունն ու հաշվետվողականությունը հոգաբարձուների և դոնորների նկատմամբ Աշխատանքի նկարագրություններն ամրապնդում են արժեքների հավասարությունը և համայնքի պատասխանատվությունը
Երկարաժամկետ դրամաշնորհային պայմանագրեր՝ արգելման և տույժերի դրույթներով Հստակ, հակիրճ դրամաշնորհային պայմանագրեր, որոնք փոխադարձ հեշտացնում են հարաբերությունները

ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր արժեքների ձգտելու և համաձայնության գալու ունակություն

 

Ղեկավարությունը հիմնականում հակված է լինել հիերարխիկ, վերևից վար և ռիսկից խուսափող Ղեկավարությունը խրախուսում է անհատների ներդրումները, ընդունում է ռիսկերը և խրախուսում ուսումնառությունն ու աճը
Խորհուրդը հիմնականում ներգրավված է դրամաշնորհների և դրամաշնորհների որոշումների հաստատման գործում Խորհուրդը սահմանում է արժեքներ և ուղղություն (միաժամանակ վստահում է աշխատակազմին դրամաշնորհային որոշումներ կայացնելու հարցում)
Խորհուրդներն առաջնահերթություն են տալիս նվազագույն վճարումներին և հարստության կառուցմանը/պահպանմանը Խորհուրդները ֆինանսական որոշումներ են կայացնում՝ հաշվի առնելով կազմակերպչական արժեքները

 

 

Աղբյուրը՝ http://www.trustbasedphilanthropy.org