Մեր ծրագրերը

Դեռահաս աղջիկների դրամաշնորհային ծրագրեր

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի գործունեության գլխավոր ուղղություններից մեկը դեռահաս աղջիկների հետ տարվող աշխատանքներն են, նրանց հետ համագործակցությունը, աղջիկներին սեփական մտքերն ու գաղափարները իրագործելու հնարավորություններ ընձեռելը: Դեռահասների հետ համագործակցության ընթացքում Հիմնադրամը կիրառում է նոր մեթոդներ, ինչպես, օրինակ, տեսահայտերի ընդունում, օնլայն հանդիպում-հաշվետվություններ և այլն:

Subscribe to Our Newsletter!

    Every Donation Matters