Մեր գործընկերուհիների պատմությունները

Ալվան Ծաղիկ սոցիալ-կրթական հկ

«Ալվան ծաղիկ սոցիալ-կրթական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը  հիմնադրվել է 2015 թ.՝ նպատակ ունենալով կրթական, մշակութային և սոցիալական գործունեությամբ նպաստել Շիրակի մարզի գյուղական համայնքների և Գյումրի քաղաքի բնակչության կրթական և սոցիալական պայմանների բարելավմանը: Այժմ կենտրոնն իր գործունեությունն է իրականացնում նախադպրոցական, արտադպրոցական  մեծահասակների կրթության ոլորտներում:

Ալվան Ծաղիկի կողմից Հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացված ծրագրերից են. 1)«Փորձիր իմ փոխարեն» – Հաշմանդամություն ունեցող կանանց խնդիրների բացահայտում, 2)«Արևաշող» – Գյուղական համայնքներում կանանց իրազեկության բարձրացում ինքնախնամքի վերաբերյալ, 3)Աջակցություն Արցախից տեղահանված կանանց, 4)«Բաց պատասխաններ փակ հարցերին» – դեռահաս աղջիկների համար ծրագիր սեռական և վերարտադրողական առողջության թեմայով: 
Կազմակերպության մասին ավելին կարող եք իմանալ դրա ֆեյսբուքյան էջում:

Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն հկ

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» հկ-ի ուշադրության կենտրոնում ազատազրկման վայրերում գտնվող կանայք են ու նրանց խնդիրները: Կենտրոնը մի շարք ծրագրեր է իրականացրել Հայաստանում կանանց հիմնադրամի աջակցությամբ, այդ թվում՝ ճգնաժամային շրջանում կանանց հիգիենիկ պարագաների ու հեռախոսաքարտերի տրամադրում:

Ներկայումս Հիմնադրամի աջակցությամբ կազմակերպությունն իրականացնում է «Պրոբացիայի կենտրոնի կանանց զորեղացում՝ հանուն կայուն ապագայի» դրամաշնորհային ծրագիրը, որի նպատակն է նպաստել այդ կանանց տնտեսական կայունությանը: Կանանց համար կկազմակերպվում են մատնահարդարման, վարսահարդարման և բիզնեսի հմտությունների դասընթացներ, իսկ դասընթացներից հետո նրանց կտրամադրվեն անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ:

Ավելին՝ կազմակերպության ֆեյսբուքյան էջում:

«Սվետոզար» կրթական ՀԿ

Կազմակերպությունը գործում է Արարատի մարզում: Հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը, համայնքների և առանձին անհատների զարգացմանն ու հզորացմանը, համայնքներում բնակվող կանանց տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրմանը: ՀԿ-ի նպատակներից է նաև  համայնքում կառուցել խաղաղ, արդար և ներառական հասարակություն`պահպանելով գենդերային հավասարությունը: Կազմակերպության հիմնական թիրախային խումբը գյուղաբնակ կանայք և աղջիկներն են: Կազմակերպությունը համագործակցում է «Հայաստանում Կանանց հիմնադրամ»-ի հետ 2019 թվականից: Համագործակցության ընթացքում «Սվետոզար» ՀԿ-ն իրականացրել է մի շարք ծրագրեր, այդ թվում՝  

 1. «Կանանց հզորացում գյուղական համայնքներում». Ծրագիրը միտված է եղել Վերին Դվինի ասորական համայնքի կանանց և աղջիկների հզորացմանը:
 2. «Առաջնահերթ արտակարգ աջակցություն կանանց՝ COVID-19-ի պայմաններում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար»:
 3. «Շտապ օգնություն COVID-19-ի պայմաններում»:

 

«Բազմազանություն» ՀԿ

Հասարակական կազմակերպության հիմնական նպատակն է նպաստել բազմակարծության և բազմազանության տարածմանը, ինչպես նաև զբաղվել խոցելի և թիրախավորված անձանց սոցիալականացմամբ, նրանց շահերի պաշտպանությամբ: Կազմակերպության նպատակներից է նաև նպաստել ՀՀ-ում մշակութային բազմազանության առաջխաղացմանը, մշակույթի զարգացմանը և մարդկայնության գաղափարախոսության տարածմանը: Կազմակերպության  թիրախային խումբը խոցելի և թիրախավորված անձինք են, ներառյալ՝ «ԼԳԲՏՔ+» անձինք, հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև՝  այլ մշակութային և կրոնական ինքնություն ունեցող անձինք, կանայք և աղջիկներ: Կազմակերպությունը համագործակցում է «Հայաստանում Կանանց հիմնադրամ»-ի հետ 2020 թվականի հոկտեմբերից:  Համագործակցության ընթացքում ՀԿ-ն իրականացրել է հետևյալ ծրագրերը՝

 1. «Փոխօգնության և ինքնախնամքի մշակույթի խթանում». ծրագիր՝ «ԼԳԲՏՔ+» անձանց համար:
 2.  «Իմ մարմնի իրավունքները». կանանց և աղջիկների սեռական առողջության և վերարտադրողականության մասին իրազեկվածության բարձրացում՝ տեսանյութերի միջոցով:

ՀԿ-ի մասին այլ մանրամասները՝ ֆեյսբուքյան էջում: 

«Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿ

Կազմակերպության նպատակն է հասնել մարդու իրավունքների իրացմանը, ՀՀ ողջ տարածքում տարածել իրավաբանական գիտելիքներ, պաշտպանել կանանց իրավունքները, աջակցել քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարական համակարգերի զարգացմանը, նպաստել համայնքների զարգացմանը: «Հայաստանում կանանց հիմնադրամ»-ի հետ համագործակցությունը սկսվել է 2020 թվականից: Հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվել է երկու նախագիծ՝

 1. «Իրազեկ կանայք». դասընթացների շարք` Շիրակի 5 համայնքներում ընտանեկան բռնության և կանանց պաշտպանության մեխանիզմների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման նպատակով:
 2. «Դեռահաս աղջիկների վերարտադրողական առողջություն». նպատակն է բարձրացնել Շիրակի մարզի դեռահաս աղջիկների իրազեկվածության մակարդակը, ձեռք բերել ինքնադրսևորման և հաղորդակցման հմտություններ, ինչը կհանգեցնի կայուն հասարակության ձևավորմանը՝ իրազեկ քաղաքացիներով, ընտանեկան առողջ հարաբերություններով:

ՀԿ-ի մասին այլ մանրամասները՝ ֆեյսբուքյան էջում: 

«Դու մենակ չես» ՀԿ

Կազմակերպությունը գործում է Վայոց ձորի մարզում: ՀԿ-ի նպատակն է ունենալ առողջ և տեղեկացված հասարակություն: Թիրախային խումբ են ընտանեկան բռնության ենթարկվող կանայք և նրանց երեխաները, բազմազավակ, միայնակ մայրերը: «Հայաստանում կանանց հիմնադրամ»-ի  հետ համագործակցությունը սկսվել է 2019 թվականից: Հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվել է երեք նախագիծ՝

 1. «Հույսը վերջում չի մահանում». Նպատակը COVID-19-ի հետևանքով առաջացած համաճարակի տնտեսական հետևանքների հնարավորինս մեղմացումն էր: 2. «Դու միայնակ չես». Ծրագիրն ուղղված է պատերազմից տուժած կանանց և նրանց ընտանիքների հիմնական կարիքների բավարարմանը: 
 2. «Կանանց վերարտադրողական իրավունքներ. անվտանգ մայրություն». նպատակն է բարձրարցնել սեռական և վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ իրազեկվածությունը:

ՀԿ-ի մասին այլ մանրամասները՝ ֆեյսբուքյան էջում:

«Հույսի Մեծամոր» ՀԿ

Կազմակերպությունը գործում է Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքում: ՀԿ-ի նպատակներն են՝ ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքի իրավունքները, նպաստել շահառուների կարողությունների, հմտությունների զարգացմանը, նրանց լիարժեք մասնակցությանը համայնքային կյանքին, շրջապատի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորմանը և նրանց խնդիրների և դերի մասին հասարակության շրջանում պատկերացումների փոփոխմանը: «Հայաստանում կանանց հիմնադրամ»-ի հետ համագործակցությունը սկսվել է 2020 թվականից: Հիմնադրամի աջակցությամբ կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերն են՝

 1.  «Աջակցություն միայնակ մայրերին, ովքեր ունեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներներ». ծրագրի նպատակն է օգնել վերոնշյալ կանանց հաղթահարել համաճարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակը:
 2. «Իրազեկման արշավ՝ Արմավիրի գյուղական համայնքների կանանց շրջանում». Նպատակն է զարգացնել ծնողների մոտ երեխաների հետ սեռականության վերաբերյալ խոսելու ունակությունը:
 3. «Հոգեբանական աջակցություն արցախցի ընտանիքներին». խմբային և անհատական հանդիպումներ ընտանիքների հետ:
 4. «Դեռահաս աղջիկների վերարտադրողական առողջություն». Տեղեկատվական հանդիպումներ աղջիկների հետ դեռահասության, սեռականության, հիգիենայի, սեռական բռնության և մարմնի անձեռնմխելիության իրավունքի վերաբերյալ:

ՀԿ-ի մասին այլ մանրամասները՝ ֆեյսբուքյան էջում: 

«Ինթրա հոգեբանական ակումբ» ՀԿ

Կազմակերպությունը գործում է Շիրակի մարզում: Նպատակն է իրականացնել տարբեր ծրագրեր և միջոցառումներ՝ ուղղված հասարակության խնդիրների լուծմանը, Հայաստանում ժողովրդավարական մեխանիզմների հաստատմանը և տարածմանը, մարդու իրավունքների ապահովմանը և խոցելի խմբերի շահերի պաշտպանությանը, սոցիալ-հոգեբանական խնամքին, հատուկ կարիքներին վերաբերող կրթությանը, երեխաների մոտ ներդաշնակ մտավոր, ինտելեկտուալ և ֆիզիկական զարգացմանը: «Հայաստանում կանանց հիմնադրամ»-ի հետ համագործակցությունը սկսվել է 2018 թվականից: Հիմնադրամի աջակցությամբ կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերն են՝

 1. «Միասին հանուն խաղաղ ապագայի». նպատակն է բարձրացնել մանկատների և սոցիալապես անապահով ընտանիքների դեռահաս աղջիկների տեղեկացվածությունը ընտանեկան բռնության վերաբերյալ, 
 2. «Հոգեբանական շտապօգնություն». արտակարգ ծրագիր՝ COVID-19 արտակարգ դրության ընթացքում միայնակ և սոցիալապես անապահով մայրերին սոցիալական և հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու համար:

ՀԿ-ի մասին այլ մանրամասները՝ ֆեյսբուքյան էջում: 

«Երիտասարդ կանանց քրիստոնեական ասոցացիա» ՀԿ

Կազմակերպությունը ղեկավարում են միայն կանայք. այն միավորում է Հայաստանի և Արցախի երիտասարդ քրիստոնյա կանանց: Կազմակերպության առաքելությունն է միավորել հայ կանանց և աղջիկներին, ամրապնդել նրանց կարողությունները, բարելավել նրանց կարգավիճակը, զարգացնել նրանց տնտեսական հնարավորությունները շարունակական կրթության և փոխանակման ծրագրերի միջոցով, ինչպես նաև բարձրացնել իրազեկվածությունը անհատական և ազգային/ պետական իրավունքների մակարդակով:

«Հայաստանում կանանց հիմնադրամ»-ի հետ համագործակցությունը սկսվել է 2019 թվականից: Կազմակերպությունը Կանանց հիմնադրամի աջակցությամբ մի շարք ծրագրեր է իրականացրել սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքների թեմաներով:

 

«Բերդի կանանց ռեսուրսային կենտրոն» հիմնադրամ

Հիմնադրամը ստեղծվել է՝ Շամշադինի շրջանի համայնքներում կանանց զարգացմանն աջակցելու համար: Հիմնադրամի նպատակներն են` պաշտպանել կանանց իրավունքները և աջակցել նրանց շահերի պաշտպանությանը, տեղեկատվական, կրթական, մշակութային, առողջապահական և գործարար խնդիրների վերաբերյալ կանանց իրազեկվածության բարձրացմանը, քաղաքացիական հարցերում մասնակցությանը, ներգրավմանը ու քաղաքականության մեջ որոշումների կայացման գործընթացներին աջակցելուն, կանանց հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցության ցանցի ստեղծմանը: Նպատակներից է  նաև Բերդի շրջանում ստեղծել ՀԿ-ների ցանց, կանխել թրաֆիքինգի և միգրացիայի գործընթացները, աջակցել խոսքի ազատությանը, ժողովրդավարությանը և օրենքների գերակայությանը:

Կազմակերպությունը «Հայաստանում կանանց հիմնադրամ»-ի աջակցությամբ իրականացրել է մի քանի ծրագիր, այդ թվում ՝ 

 1. COVID-19-ով պայմանավորված՝  արտակարգ իրավիճակներում արագ արձագանքման դրամաշնորհային ծրագիրը: 
 2. Բերդում կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքների ծրագիր և այլն:

ՀԿ-ի մասին այլ մանրամասները՝ ֆեյսբուքյան էջում: 

«Երիտասարդ Տավուշ» ՀԿ

Կազմակերպությունը գործում է Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում: Նպատակն է նպաստել երեխաների, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների պաշտպանությանը, կանանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը: Թիրախային խումբը կանայք են, ովքեր բախվում են ընտանեկան բռնության խնդրին: Կազմակերպությունը սկսել է համագործակցությունը «Հայասանում կանանց հիմնադրամ»-ի  հետ 2021 թվականից:

 Այն իրականացրել է՝ «Տեղեկացված լինել նշանակում է պաշտպանված լինել». ծրագիրը, որի շրջանակներում Տավուշի մարզի 3 համայնքներում անցկացվել են սեռական, վերարտադրողական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ իրազեկման դասընթացներ: Ծրագրի հիմնական շահառուները սոցիալապես անապահով կանայք էին, ովքեր ենթարկվել էին ընտանեկան բռնության:

ՀԿ-ի մասին այլ մանրամասները՝ ֆեյսբուքյան էջում: 

«Կանանց ներուժի զարգացման կենտրոն» ՀԿ

Կազմակերպությունը գրանցվել է 2015 թվականին, բայց մինչ այդ մի քանի ակտիվ կանայք զբաղվում էին ՄԻԱՎ-ով ապրող կանանց խնդիրներով, իրականացնում էին փոքր ծրագրեր՝ ուղղված կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջությանը: Կազմակերպության աշխատանքի հիմնական ուղղություններն են՝ կանանց և աղջիկների կարողությունների զարգացում դասընթացների, սեմինարների, աջակցության խմբերի և կարողությունների զարգացման միջոցով, կանանց տնտեսական ներուժի ամրապնդում, գենդերային հավասարության խթանում, իրավունքների պաշտպանություն, սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքների խթանում, բուժման հասանելիություն:

«Հայաստանում կանանց հիմնադրամ»-ի աջակցությամբ կազմակերպությունն իրականացրել է 2 ծրագիր՝

 •  «Կանանց հզորացում անձնական հմտությունների զարգացման, ինքնաճանաչման, ինքնադրսևորման, դրական վերաբերմունքի ձևավորման միջոցով»:
 1. COVID-19 արտակարգ դրամաշնորհային ծրագիր, որի միջոցով  կանանց և աղջիկներին ապահովել են սանիտարահիգիենիկ պարագաներով:

ՀԿ-ի մասին այլ մանրամասները՝ ֆեյսբուքյան էջում:

«Լուսաստղ» ՀԿ

Բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1998 թվականին: Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների լուծմանը փաստաբանական ծառայությունների միջոցով: Նպատակներն ու խնդիրներն են՝ կրթության միջոցով նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավմանը հասարակության մեջ, նպաստել նրանց մասնագիտական կողմնորոշմանը, նրանց խնդիրների լուծմանն ուղղված համայնքային ծրագրերի իրականացմանը: Տրամադրել հոգեբանական, սոցիալական, իրավական աջակցություն. խթանել համանդամություն ունեցող անձանց կյանքի ակտիվացմանը և ներառականությանը սպորտային և մշակութային միջոցառումների միջոցով:

«Հայաստանում կանանց հիմնադրամ»-ի  հետ համագործակցությունը սկսվել է 2021 թվականից: Հիմնադրամի աջակցությամբ կազմակերպությունն իրականացնում է՝

 1.  «Վերարտադրողական առողջություն. բարգավաճման գրավական» ծրագիրը, որի շրջանակներում հետազոտությունների միջոցով բացահայտնվում են հաշմանդամություն ունեցող կանանց վերարտադրողական առողջության խնդիրները, ինչպես նաև տրամադրվում են ներառական, մատչելի առողջապահական ծառայություններ Լոռու մարզում:

ՀԿ-ի մասին այլ մանրամասները՝ ֆեյսբուքյան էջում:

«Արփի» ՀԿ

Կազմակերպությունը գործում է Լոռու մարզում, մասնավորապես՝ Գարգառ, Սարատովկա, Մեծավան, Սվերդլով, Ագարակ համայնքներում: ՀԿ-ի հիմնական նպատակն է աջակցել կանանց, երեխաներին և նրանց ընտանիքներին հոգեբանական և իրավական ոլորտներում: Թիրախային խմբերն են կանայք և երեխաները:

«Հայաստանում կանանց հիմնադրամի» հետ համագործակցությունը սկսվել է 2021 թվականից: Հիմնադրամի աջակցությամբ կազմակերպությունը Լոռու մարզի գյուղական համայնքների կանանց իրազեկման արշավ է իրականացնում սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքների թեմաներով: Ծրագրի իրականացման ընթացքում մանկաբարձ-գինեկոլոգը մանրամասն ներկայացրել է հակաբեղմնավորման վերջին մեթոդների, անցանկալի հղիությունների, սեռավարակների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Վերջում մասնակիցները ստացել են իրենց բոլոր հարցերի պատասխանները անհատական խորհրդատվության միջոցով:

 

«Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա»

2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ին դաժան ծեծի հետևանքով մահացավ է 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանը: Իհարկե, Զարուհու դեպքը միակը չէր, բայց այն ճակատագրական եղավ, քանի որ այն նպաստեց ընտանեկան բռնության երևույթի բարձրաձայնմանը ԶԼՄ-ների միջոցով: Միջադեպից հետո 7 ընկերություններ միավորվեցին և ստեղծեցին «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան»: Այն կոչ է անում արդար դատաքննություն անցկացնել, կանխել նման դեպքերը և ընդունել ընտանեկան բռնության կանխարգելիչ օրենսդրությունը: 

Կազմակերպությունը «Հայաստանում կանանց հիմնադրամ»-ի աջակցությամբ իրականացրել է արտակարգ իրավիճակների արձագանքման դրամաշնորհային ծրագիր՝ կանանց տրամադրելով սննդի փաթեթներ և հիգիենայի պարագաներ ՝ COVID-19-ի հետևանքով առաջացած ճգնաժամը հաղթահարելու համար:

Կազմակերպության մասին այլ մանրամասները՝ կայքէջում: 

Բաժանորդագրվեք մեր նորություններին

  Every Donation Matters