ՀԿՀ հրապարակումներ

Հայկական իրականության մեջ աղջիկների զարգացման  առանձնահատկությունները հասկանալու նպատակով Հայաստանում կանանց հիմնադրամը նախաձեռնել է առցանց հարցում` օգտագործելով ստանդարտացված հարցաշար և առցանց հարցման բաց պլատֆորմ: Հարցման նպատակն էր հասկանալ դեռահաս աղջիկների ընդհանուր ընկալումներն ու ապրումները, և թե ինչպես են նրանց վրա ազդում տարբեր արտաքին գործոններ: Զեկույցն անգլերեն լեզվով է:
Ավելին

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի ստեղծման իրատեսականության ուսումնասիրություն

Այսօր աշխարհի մի շարք երկրներում ստեղծվում են հիմնադրամներ, որոնք որպես իրենց կողմից տրամադրվող աջակցության թիրախ ընտրում են կանանց՝ անհատներին, հետազոտողներին, ակտիվիստներին, ինչպես նաև քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպություններին, որոնք հիմնադրվում(ել) և ղեկավարվում(ել) են կանանց կողմից, և, որոնց գործունեությունն ուղղված է
կանանց իրավունքների պաշտպանությանը և կանանց օրակարգի առաջխաղացմանը կյանքի տարբեր բնագավառներում:

Ավելին

Հրապարակում #3

Դեռևս անհասանելի…

Read More