ՀԿՀ հրապարակումներ

Թեև կոլեկտիվ հոգատարությունը որպես հայեցակարգ համեմատաբար նոր մոտեցում է քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում, կոլեկտիվ հոգատարության
տարրերը միշտ կիրառվել են հատկապես կանանց կազմակերպությունների շրջանում։ Այս փաստաթղթի նպատակն է ՀԿՀ գործընկեր կազմակերպությունների շրջանում ամոքման, ինքնախնամքի եւ կոլեկտիվ հոգատարության ու խնամքի վերաբերյալ պատկերացումների, պրակտիկաների եւ կարիքների վերհանումը։
Ավելին

Հայկական իրականության մեջ աղջիկների զարգացման  առանձնահատկությունները հասկանալու նպատակով Հայաստանում կանանց հիմնադրամը նախաձեռնել է առցանց հարցում` օգտագործելով ստանդարտացված հարցաշար և առցանց հարցման բաց պլատֆորմ: Հարցման նպատակն էր հասկանալ դեռահաս աղջիկների ընդհանուր ընկալումներն ու ապրումները, և թե ինչպես են նրանց վրա ազդում տարբեր արտաքին գործոններ: Զեկույցն անգլերեն լեզվով է:
Ավելին

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի ստեղծման իրատեսական-ության ուսումնասիրու-թյուն

Այսօր աշխարհի մի շարք երկրներում ստեղծվում են հիմնադրամներ, որոնք որպես իրենց կողմից տրամադրվող աջակցության թիրախ ընտրում են կանանց՝ անհատներին, հետազոտողներին, ակտիվիստներին, ինչպես նաև քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպություններին, որոնք հիմնադրվում(ել) և ղեկավարվում(ել) են կանանց կողմից, և, որոնց գործունեությունն ուղղված է
կանանց իրավունքների պաշտպանությանը և կանանց օրակարգի առաջխաղացմանը կյանքի տարբեր բնագավառներում:

Ավելին

Ֆեմինիստական ֆիլանթրոպիա. դիմադրության պատմություններ

Աշխարհի տարբեր մասերից մեր քույր հիմնադրամների հոդվածների այս ժողովածուում ցանկանում ենք ձեզ հետ կիսել մեր հավաքական ֆեմինիստական պայքարը, սերը և կիրքը ֆեմինիստական ֆիլանթրոպիայի հանդեպ: Ֆիլանթրոպիայի տեսակ, որը փոփոխություններ է բերում մեր սեփական կյանքում, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող մեր գործընկերուհիների կյանքում:

Ժողովածուն անգլերեն լեզվով է: 

Ավելին

ՀԿՀ տարեկան հաշվետվություն 2020/2021թթ.

Այս օնլայն հրապարակման մեջ ամփոփել ենք 2021թ.-ին ՀԿՀ իրականացրած գործունեությունը:

Ավելին

ՀԿՀ տարեկան հաշվետվություն 2019/2020թթ.

Այս օնլայն հրապարակման մեջ ամփոփել ենք 2020թ.-ին ՀԿՀ իրականացրած գործունեությունը:

Ավելին