Դեռահաս աղջիկների դրամաշնորհային ծրագրերը

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի գործունեության գլխավոր ուղղություններից մեկը դեռահաս աղջիկների հետ տարվող աշխատանքներն են, նրանց հետ համագործակցությունը, աղջիկներին սեփական մտքերն ու գաղափարները իրագործելու հնարավորություններ ընձեռելը: Դեռահասների հետ համագործակցության ընթացքում Հիմնադրամը կիրառում է նոր մեթոդներ, ինչպես, օրինակ, տեսահայտերի ընդունում, օնլայն հանդիպում-հաշվետվություններ և այլն: 

Subscribe To Our Newsletter

    Every Donation Matters