Գործընկերուհիների հրապարակումները

Դարերի ընթացքում որպես ծայրահեղ բևեռներ իրար են հակադրվել ինչպես գենդերները՝ որպես բինար համակարգ («կանայք Վեներայից են, տղամարդիկ՝ Մարսից»), այնպես էլ նույն գենդերին վերաբերող բևեռացված, ծայրահեղացված հասկացություններ։ Այդ հասկացությունների շուրջ են պտտվում սեքսիզմի երկու հակառակ դրսևորումները՝ «բարյացկամ» և «թշնամական» սեքսիզմը։

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է «­Հայաս­տա­նո­ւմ կա­նա­նց հիմ­նադ­րամի» ֆինան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյա­մբ:

Ավելին

ներկայացվող ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է դիտարկել հայաստանում խաղաղասիրական և իրավապաշտպանական «հանրույթի» ներկայիս հանգրվանը՝ ոլորտում փորձառած կին նույնականացող անձանց տեսանկյունից, վերհանել հայաստանյան խաղաղասիրական և իրավապաշտպանական «հանրույթի» տեսլականը տարածաշրջանային խաղաղասիրական շարժման ձևավորման հնարավորությունների և դրանց նպաստող գործընթացների մասին։

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է «­Հայաս­տա­նո­ւմ կա­նա­նց հիմ­նադ­րամի» ֆինան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյա­մբ:

Ավելին 

­Վեր­լու­ծա­կան զե­կույ­ցը հի­մն­ված է սո­ցի­ո­լո­գի­ա­կան հե­տա­զո­տու­թյան վրա, որն ի­րակա­նաց­րել է «­Սո­ցի­ոս­կոպ» հա­սա­րա­կա­կան ու­սո­ւմ­նա­սի­րու­թյո­ւն­նե­րի և խորհրդատվու­թյան կե­ն-տ­րոն ՀԿ–ն՝ «­Հայաս­տա­նո­ւմ կա­նա­նց հիմ­նադ­րամ»­–ի ֆինան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյա­մբ:

Ավելին

Տվյալ ուսումնասիրությունն իրականացվել է Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնի կողմից՝ Հայաստանում կանանց հիմնադրամի, Ֆիլիա կանանց հիմնադրամի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ։

Ավելին 

Քովիդ-19 համավարակի անսպասելի ի հայտ գալն ու արագ տարածումը ազդեցին կյանքի կազմակերպման բոլոր ոլորտների վրա` անմասն չթողնելով նաև աշխատաշուկան և գենդերային խնդիրները։ Վարակի տարածումը կանխելու նպատակով Կառավարության կողմից ընդունված մի շարք հակահամաճարակային միջոցառումների շարքում ներառվեցին նաև կրթական հաստատությունների փակումն ու տնից աշխատելու պահանջը։

Ավելին

2020թ․ նշանավորվեց Կորոնավիրուսային համաճարակի բռնկմամբ, ինչը հանգեցրեց սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի ամբողջ աշխարհում։ Ակնհայտորեն համաճարակի արդյունքում ձևավորված ճգնաժամը սրեց անհավասարության, բռնության և անարդարության խնդիրները՝ հետազոտողների և հասարակության ուշադրությունը բևեռելով դրանց վրա։

Ավելին 

2019 թ. դեկտեմբերի 31-ին Չինաստանում գրանցվեց նոր տեսակի կորոնավիրուսային վարակ (այսուհետ նաև՝ COVID-19), որը կարճ ժամանակահատվածում տարածվեց ողջ աշխարհով մեկ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) գլխավոր տնօրենը 2020 թվականի մարտի 13-ին COVID-19-ը որակեց որպես պանդեմիա։ Այս իրավիճակում ամենախոցելի խմբերից մեկը բուժաշխատողներն էին։

Ավելին

Հետազոտության մեջ նախևառաջ ուսումնասիրվել է գենդերային փոխհարաբերությունների արդիականությունը, ընտանիքի և ամուսնության ինստիտուտը, ինչպես նաև պատմական ակնարկ է արվել՝ բացահայտելու համար գենդերային փոխհարաբերությունները հայոց մեջ և Ջավախքում։ Խնդիրները բացահայտելու և վեր հանելու համար ուսումնասիրվել են չորս սերունդների կանանց կենսափորձերը՝ հասկանալու համար, թե ինչպես են մեծ սերնդի կանայք ընդունում նոր սերնդի կանանց, ինչպես են կապ հաստատում նրանց հետ և հակառակը։

Ավելին

Ֆեմինիստական ֆիլանտրոպիան երկար պատմություն ունի, սակայն այս տերմինը իր ավելի լայն ընկալումով վերջին տասնամյակում կարևոր է դարձել նաև հայկական ֆեմինիստական ուսումնասիրությունների համար։ Ֆիլանտրոպիայի մասին ուսումնասիրելիս տեսնում ենք, որ հայ կանայք, կանանց միություններն ու ընկերությունները բազմազան գործունեություն են ծավալել, ընդ որում և՛ Արևելյան, և՛ Արևմտյան Հայաստանում ու Կոստանդնուպոլսում

Ավելին

Ֆեմինիստական ֆիլանտրոպիան որպես կոնցեպտ թերևս խորթ է հնչում մերօրյա հայ հասարակությունում, սակայն դրա բազմազան դրսևորումները դեռևս 19-րդ դարի երկրորդ կեսից եղել են թե՛ Արևմտյան և թե՛ Արևելյան Հայաստանում: 1850-ական թվականներին, արևմուտքում և Եվրոպայում կանանց ազատագրմանը, հասարակություն մեջ նրանց դերի բարձրացմանը և գործունեությանը կարևորություն տալու միտումները հասնում են նաև հայկական միջավայր` խթանելով հայ կանանց մասնակցությունը համայնքային կյանքի կազմակերպմանը:

Ավելին

Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտում հաճախ ենք անդրադառնում ֆիլանթրոպիայում գենդերային ասպեկտի նշանակությանը։ Կանանց ու տղամարդկանց մոտ նվիրատվության մոտիվացիաները և ձևերը տարբեր են։ Մեկը մյուսին չի զիջում, պարզապես տարբերվում են։ Քեթլին Լոհերը իր գրքում ոչ միայն
շեշտում է այդ թեզը, այլև հիմնավոր պնդում, որ ժամանակն է որպես ֆիլանթրոպներ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու կանանց։
Գիրքը թարգմանել է Աննա Աթոյանը:

Ավելին

Սույն կոմիքսների գրքում պատկերվում է Գյումրեցու կանանց դերը Գյումրու բազմաշերտ պատմության ձևավորման մասնակցության մեջ: Գրքում արտահայտված կարծիքները պատկանում են հեղինակին և կարող են չարտացոլել Հայաստանում կանանց հիմնադրամի պաշտոնական տեսակետը:  

Ավելին

18-րդ դարի վերջի և 19-րդ դարի սկզբի Եվրոպայում բուրժուական
հանրային ոլորտը կայանում էր քաղաքային միջին և բարձր խավի
տղամարդկանց հանրային-քաղաքական, մշակութային ակտիվ գործունեությամբ։ Բուրժուա տղամարդու սոցիալական և մշակութային գերիշխանությունը հանրային ոլորտում անառարկելի էր։  

Ավելին