Գործընկերուհիների հրապարակումները

­Հա­կա­գեն­դե­րային ար­շավ­նե­րի գոր­ծու­նե­ությու­նը, հռե­տո­րա­բա­նո­ւթյու­նը և նպա­տակ­նե­րը հետ­հե­ղա­փո­խա­կան Հայաս­տա­նո­ւմ

­Վեր­լու­ծա­կան զե­կույ­ցը հի­մն­ված է սո­ցի­ո­լո­գի­ա­կան հե­տա­զո­տու­թյան վրա, որն ի­րակա­նաց­րել է «­Սո­ցի­ոս­կոպ» հա­սա­րա­կա­կան ու­սո­ւմ­նա­սի­րու­թյո­ւն­նե­րի և խորհրդատվու­թյան կե­ն-տ­րոն ՀԿ–ն՝ «­Հայաս­տա­նո­ւմ կա­նա­նց հիմ­նադ­րամ»­–ի ֆինան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյա­մբ:

Ավելին

Կանանց զրույցներ` հանրային ճնշման պայմաններում

Տվյալ ուսումնասիրությունն իրականացվել է Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնի կողմից՝ Հայաստանում կանանց հիմնադրամի, Ֆիլիա կանանց հիմնադրամի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ։

Ավելին 

Մայրերի աշխատանքային առօրյայի փոփոխություն-ները COVID-19-ի պայմաններում

Քովիդ-19 համավարակի անսպասելի ի հայտ գալն ու արագ տարածումը ազդեցին կյանքի կազմակերպման բոլոր ոլորտների վրա` անմասն չթողնելով նաև աշխատաշուկան և գենդերային խնդիրները։ Վարակի տարածումը կանխելու նպատակով Կառավարության կողմից ընդունված մի շարք հակահամաճարակային միջոցառումների շարքում ներառվեցին նաև կրթական հաստատությունների փակումն ու տնից աշխատելու պահանջը։

Ավելին

Կին ուսուցիչների առջև ծառացած մարտահրավերները COVID-19-ի հետևանքով

2020թ․ նշանավորվեց Կորոնավիրուսային համաճարակի բռնկմամբ, ինչը հանգեցրեց սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի ամբողջ աշխարհում։ Ակնհայտորեն համաճարակի արդյունքում ձևավորված ճգնաժամը սրեց անհավասարության, բռնության և անարդարության խնդիրները՝ հետազոտողների և հասարակության ուշադրությունը բևեռելով դրանց վրա։

Ավելին 

Կորոնավիրուսի ազդեցությունը կին բուժաշխատողների վրա

2019 թ. դեկտեմբերի 31-ին Չինաստանում գրանցվեց նոր տեսակի կորոնավիրուսային վարակ (այսուհետ նաև՝ COVID-19), որը կարճ ժամանակահատվածում տարածվեց ողջ աշխարհով մեկ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) գլխավոր տնօրենը 2020 թվականի մարտի 13-ին COVID-19-ը որակեց որպես պանդեմիա։ Այս իրավիճակում ամենախոցելի խմբերից մեկը բուժաշխատողներն էին։

Ավելին