Կանանց զրույցներ՝ հանրային ճնշման պայմաններում

Կանանց զրույցներ՝ հանրային ճնշման պայմաններում

Տվյալ ուսումնասիրությունն իրականացվել է «Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնի» կողմից՝ Հայաստանում կանանց հիմնադրամի, Ֆիլիա կանանց հիմնադրամի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ։